Водоснабжение из колодца
купить планшет украина

 

Dnia 24 sierpnia 2011 roku o godz. 10:00 w Czarnej Dąbrówce przy ulicy Słupskiej 27 odbyło się uroczyste oddanie do użytku Centrum Informacji Turystycznej.

Budowa Centrum Informacji Turystycznej zrealizowana została w ramach projektu: "Zintegrowany System Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, działanie 6.2 Promocja i informacja turystyczna.
To trzeci po miasteckim i kołczygłowskim pierścień w naszym powiecie.

Na uroczystość zaproszono nie tylko lokalne władze samorządowe, ale również przedstawicieli pozostałych gmin i powiatów, które uczestniczą w zintegrowanym systemie.

Uroczystego otwarcia dokonali: Wojciech Okrój - przedstawiciel powiatu kartuskiego /partner wiodący projektu/, Jacek Żmuda-Trzebiatowski- starosta bytowski, Jan Klasa - Wójt Gminy. Obiekt poświęcił Ks.proboszcz Wojciech Szmeichel.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny zespołu ,,Kaszubskie Nutki" działający przy Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce pod kierownictwem Pani Ewy Kosińskiej.

мебель на побегушках
плохая кредитная история